Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky inzerce

Obsah

1. Základní pojmy a předmět portálu

2. Základní podmínky

3. Ochrana osobních 

4. Registrace a přihlášení

5. Úprava údajů inzerenta

6. Chování uživatelů

7. Zpřístupnění účtu

8. Přidání a úprava inzerátů

9. Reklamace

10. Odpovědnost za škodu

11. Zrušení účtu

12. Závěrečná ustanovení


1. Základní pojmy a předmět portálu

Portál slouží ke zprostředkování nabídky a poptávky zboží a služeb mezi uživateli, jakými mohou být inzerenti nebo kupující.

Provozovatel:

Beáta Višňovská - LALA MARKET

Wolkrova 1105/37, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika

IČO: 51 484 005

DIČ: 1048972463

Portál:

www.lalamarket.cz

Uživatelem může být:

- soukromý inzerent, kterým je fyzická osoba prodávající soukromý majetek

- firemní inzerent, kterým může být fyzická nebo právnická osoba prodávající předměty své obchodní činnosti

Kupující:

- fyzická či právnická, která pomocí portálu vyhledává a kupuje výrobky a služby, hodnotí je, kontaktuje inzerenty


2. Základní podmínky

1. Provozovatel plní výhradně funkci zprostředkovatele obchodu mezi inzerenty a kupujícími. Nemá vliv ani nenese odpovědnost za obsah inzerátů, hodnocení inzerátů ani za odeslané e-maily a stížnosti. Rovněž nenese odpovědnost za průběh koupě a prodeje mezi účastníky obchodu ani za kvalitu produktů, dodání a úhradu.

2. Právo využívat služby portálu získává uživatel až po odsouhlasení obchodních podmínek.

3. Provozovatel má právo na propojení portálu www.lalamarket.cz i s jinými portály, ke kterým má práva nebo je i jejich Provozovatelem.

4. Služby portálu www.lalamarket.cz jsou zpoplatněny. Inzeráty jsou pro soukromé osoby zpoplatněny balíkem STANDARD v hodnotě 77,00KČ nebo balíkem PREMIUM v hodnotě 129,00KČ. Inzerát je platný neomezeně, dokud ho Uživatel nevymaže nebo nedeaktivuje úspěšným prodejem.

5. V případě, že uživatel v rámci využívání služeb portálu zanechá svůj názor nebo upomínku, a to elektronicky, poštou či jiným způsobem, poskytuje tím Provozovateli práva k těmto výsledkům jeho činnosti, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 618/2003 Zákona o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, distribuovat, kopírovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo předávat jakékoliv komunikace tohoto typu a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Provozovateli nevyplývají z předání těchto příspěvků žádné povinnosti. Je oprávněn tyto příspěvky kdykoliv na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek.

6. Uživatel tímto souhlasí s kontaktováním prostřednictvím Provozovatel a za účelem informování nebo reklamy, a to elektronickými prostředky, které uvedl v souvislosti s využíváním služeb Portálu. Zprávy nejsou ze strany Provozovatele. Považováno za spam. Pokud s nimi uživatel nesouhlasí, může se odvolat písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@lalamarket.cz.


3. Ochrana osobních údajů

1. Podle ust. zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Uživatel Provozovatelovi své osobní údaje a to, za účelem poskytování služeb na portálu www.lalamarket.cz. Uživatel tak souhlasí s tím, aby provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu s ust. zákona o ochraně osobních údajů.

2. Registrací na tomto portálu uživatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a používáním těchto informací.

3. Provozovatel má právo odtajnit údaje Uživatele Portálu. Může tak učinit, pokud to bude nezbytné z hlediska dodržení zákona respektive v rámci soudních sporů či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli za účelem bránění nebo chránění práv Provozovatele nebo provozovatelů Propojených portálů. Může tak učinit i za účelem chránění osobní bezpečnosti Uživatelů produktů.

4. Osobní údaje uživatele jsou ze strany Provozovatele využívány pouze v mezích zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel uchovává pouze jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, název společnosti, IČO a adresu, tak jak to inzerent zadal při zadávání inzerátu, nebo ve svém uživatelském účtu.

5. Uživatel si je vědom, že osobní údaje, které Provozovatelovi dobrovolně poskytl, mohou být na serverech zpřístupněny třetím osobám. Za zneužití údajů zveřejněných při nabídkách inzerentů třetími stranami nenese odpovědnost Provozovatel.


4. Registrace a přihlášení

Registrace uživatele

1. Registrace Uživatele není nezbytná, avšak může díky ní získat další možnosti správy inzerátů. Registrovaní uživatelé mohou vystupovat buď jako Soukromý inzerent, nebo Firemní inzerent.

2. Registrovaní uživatelé využívají svůj účet na www.lalamarket.cz. Toto ID jim slouží jako unikátní identifikátor, pomocí kterého se přihlašují do systému www.lalamarket.cz. Pod svým ID mohou uživatelé přidávat a editovat inzeráty.

3. Registrací v systému www.lalamarket.cz dává uživatel Provozovatelovi souhlas ke zveřejňování vlastních kontaktů a identifikačních údajů ve svých inzerátech.

Přihlášení uživatele

Uživatel je zodpovědný za svůj účet, za aktivity provedené jeho prostřednictvím a má povinnost držet své údaje v tajnosti. Je také povinen kontaktovat Provozovatele při zjištění neautorizovaného použití svého uživatelského účtu a svých údajů. Za škody způsobené nedodržováním těchto Podmínek inzerce si odpovídá uživatel sám, ne provozovatel.


5. Úprava údajů inzerenta

1. Povinností Uživatele je také udržovat své kontaktní údaje pravdivé, přesné a aktuální po celou dobu využívání služeb portálu. Pokud tak neučiní, Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nabídku Uživatele, přičemž není jeho povinností sdělit tuto skutečnost Uživateli.

2. Pokud Uživatel vyplní nepravdivé údaje, jeho účet může být pozastaven nebo úplně zrušen.

3. Kontaktní údaje je možné v případě změny skutečností uvedených v kontaktním formuláři kdykoliv změnit v uživatelském účtu, v sekci "Upravit údaje". V této sekci je také možné nastavit aktivovat (deaktivovat) využívání e-mailové notifikace zpráv. Údaje vázané k samotnému účtu www.lalamarket.cz je možné měnit pouze v profilu tohoto účtu.


6. Chování uživatelů

1. Uživatel je zodpovědný za obsah vlastních zveřejněných nabídek (inzerátů). Je povinen, aby byl jeho obsah včetně textu a fotografií v souladu s legislativními normami SR.

- Může inzerovat a prodávat jen ty předměty, které je dovoleno prodávat v České republice a nabyl jich v souladu se zákony ČR, má k nim vypořádány všechna práva.

- Uživatelovi je zakázáno přidávání nabídek, kterými zasahuje do práv jiných Uživatelů, znevažuje jejich dobré jméno, poškozuje národní, etnické či náboženské cítění a není v souladu se Zákonem o státním jazyku ČR.

- Ve své nabídce nesmí nabízet jiné produkty nebo služby, než ty, které přímo souvisejí s danou nabídkou. Uživatel rovněž nesmí několikrát uveřejnit stejnou nabídku, pokud je původní nabídka stále platná.

- Inzerovat se může vždy konkrétní produkt. Zakázané je inzerování podnikatelské činnosti jako celku kromě případů placených reklamních produktů, zejména bannerové reklamy.

2. Provozovatel má právo smazat nabídku prodejce, a to v případě, že mu prodejce nedokáže prokázat svou identitu nebo vlastnický vztah k inzerované věci. Potvrzujícím prostředkem může být telefonní číslo, na kterém je možné prodejce kontaktovat a vlastnický vztah je možné prokázat zasláním dokumentu jako například záručního listu.

3. Smazat nabídku prodejce bez upozornění může Provozovatel i tehdy, když Uživatel přidává inzeráty pod několika účty na www.lalamarket.cz.

4. Uživatel se také zavazuje, že jeho jednání, činnost a jím přidávané inzeráty budou v souladu s Podmínkami inzerce.

5. Uživateli je zakázáno využívat portál a služby portálu k účelům, které jakkoli odporují zákonu a těmto Podmínkám. Uživatel není oprávněn využívat služeb portálu tak, že by poškodil, přetížil, znemožnil nebo jinak zhoršil funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery. Nemá také právo získávat ani se pokoušet získávat jakékoli veřejně nepřístupné materiály či informace týkající se služeb Portálu, nebo poskytnuté prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

6. Inzerování v rámci podnikatelské činnosti je dovoleno výhradně prostřednictvím svého firemního účtu.

7. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost na portálu www.lalamarket.cz a jím přidávané inzeráty budou souladu s Podmínkami inzerce, tj. že jeho jednání bude v souladu s Podmínkami inzerce.


7. Zpřístupnění účtu

Služby inzerce mohou být zpřístupněny ihned po vyplnění kontaktních údajů - soukromý inzerent, nebo po ověření správcem - firemní inzerent. Pokud jsou všechny údaje správné, IČO se nachází v obchodním nebo živnostenském rejstříku ČR a ostatní uvedené informace souhlasí s výpisem z rejstříku, Provozovatel kontaktuje e-mailem Firemního inzerenta ohledně zpřístupnění služby.


8. Přidání a úprava inzerátů

Uživatel může přidat inzerát následujícím způsobem:

1. Vložení inzerátu pomocí rozhraní "Přidat inzerát" na www.lalamarket.cz.

Pomocí záložky "Přidat inzerát" umístěné v horní liště je možné dostat se k jednoduchému formuláři pro přidání inzerátu. Je nezbytné vyplnit všechny povinné položky, které jsou označeny symbolem *. Je také možné k inzerátu připojit fotografie, respektive adresu s kontakty konkrétní pobočky v případě firemního inzerenta. Inzerát je platný neomezeně, dokud ho Uživatel nevymaže nebo nedeaktivuje.

Na portálu www.lalamarket.cz je zakázáno inzerovat:

- služby shodného obsahu, jako je www.lalamarket.cz,

- nadměrné množství zboží, v 1 inzerátu je možné inzerovat pouze 1 konkrétní produkt,

- inzeráty uvedené v jiném než Slovenském, Českém a Anglickém jazyce včetně nesprávné slovenštiny, češtiny a angličtiny, zahraniční počítačoví roboti,

- rychlé a bezpracné výdělky, inzeráty které směřují k obsahu jako například: pracanadoma.sk/xxx, práce s vyžadovaným poplatkem předem,

- audiotextová čísla a SMS se zvláštní tarifikací,

- hubnutí,

- multilevel systémy, provizní systémy, pyramidové hry,

- erotické inzeráty, živý chat, společnice, tanečnice, hostesky, eskort a jiné eroticky zaměřené pracovní nabídky.

Zakázaný je prodej:

- kopírovaných CD, DVD, napodobenin, plagiátů,

- léků, cigaret, alkoholu a drog,

- bločků, faktur, dokladů, technických průkazů,

- webových stránek firem a jejich log,

- chip tuningu, powerboxů,

- pohonných hmot.

Zakázané je také:

- psát celá slova velkými písmeny, pokud nejsou zmíněná slova v roli zkratek,

- vkládat do názvu nebo textu inzerátu znaky jako "@ * # $% ^ & !?", www adresu nebo vkládat formule jako "více info v e-mailu" nebo podobně, protože prostor pro text inzerátu je dostatečný na to, aby se tam vešel celý popis,

- přidávat orámované nebo jinak zvýrazněné fotografie,

- používat superlativy a tvrzení, která nelze ověřit,

- používat tázací, rozkazovací a zvolací věty a zkratky jako - atd., a jiné, a podobně, resp. jejich ekvivalenty,

- propagace pomocí formulí jako "přesvědčte se osobně, těšíme se na vás" a jiné.

Úprava inzerátů

V sekci "Moje inzeráty" je možné kdykoliv během platnosti inzerátů, jejich změna, doplňování nebo vymazání.


9. Reklamace

Reklamace se řídí reklamačním řádem www.lalamarket.cz. Pokud má Uživatel zájem o reklamaci, jeho povinností je písemně kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@lalamarket.cz, přičemž v reklamaci musí být uveden konkrétní popis reklamované skutečnosti.

Provozovatel je povinen:

- Prověřit každou reklamaci. Pokud je reklamace opodstatněná, jeho povinností je podniknout potřebné kroky k jejímu naplnění.

- Informovat Uživatele o svém stanovisku k předmětu reklamace. Pokud je předmět reklamace relevantní, je povinen Uživatele informovat o zjištěních a řešeních, jak napravit předmět reklamace. Reklamaci vyřídí do 30 dnů ode dne doručení reklamace.


10. Odpovědnost za škodu

Uživatel využívá služby portálu www.lalamarket.cz výhradně na vlastní riziko.

Provozovatel neodpovídá za:

- činnost Uživatelů služeb Portálu,

- za způsob, jakým služby Portálu využívají,

- za případné zneužití služeb Portálu Uživatelem či třetími osobami,

- za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu www.lalamarket.cz,

- za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu www.lalamarket.cz,

- za obsah zveřejněných inzerátů, včetně textu i fotografií,

- za jakoukoli škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portálu,

- za nepřetržitou funkčnost www.lalamarket.cz, máme právo odstavit portál www.lalamarket.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.


11. Zrušení účtu

1. Provozovatel si tímto vyhrazuje v souladu s Podmínkami inzerce zrušit Uživatelův účet bez předchozího upozornění. Učinit tak může při:

a. porušení zákonů a právních norem SR a Evropské unie nebo Podmínek inzerce,

b. dlouhodobé nečinnosti Uživatele. Tím je myšleno, pokud se nepřihlásí na server alespoň jednou za posledních 21 dní od prvního odhlášení, nebo se na server nepřihlásí během 6 měsíců,

c. žádosti Uživatele o zrušení účtu, d. poškození Poskytovatele nebo jiného Uživatele.

2. Uživateli může být odepřen přístup k účtu, odstraněn inzerát a hodnocení nebo může být odstraněn on sám ze systému, a to z důvodu poškozování Poskytovatele, jiného Uživatele nebo porušení Podmínek inzerce.


12. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky inzerování na portálu www.lalamarket.cz nabývají svou platnost dnem zveřejnění. Provozovatel je oprávněn měnit ustanovení těchto podmínek, a to kdykoliv, přičemž změna podmínek nabývá svou platnost okamžikem zveřejnění na stránkách Portálu. Uživatel je povinen pravidelně sledovat změny v podmínkách. Tím že bude pokračovat v používání služeb portálu, potvrzuje, že souhlasí s jejich změnami.

2. Vzájemný vztah Uživatele a Provozovatele se řídí ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku.

3. Právem Provozovatele je měnit, inovovat a jinak modifikovat služby portálu www.lalamarket.cz a není povinen na to upozornit Uživatele.

4. Uživatel se také zavazuje dodržovat podmínky portálu www.lalamarket.cz, které platí současně s podmínkami inzerce.